Mrak i čovjek

Nevera
Stranputica
Prava ljubav
Božija blagodat
Svjetlost u tunelu
Izgubiti se u dodiru mrakom je veoma lako

ali uvijek treba ostati dostojan Stvoritelja.

Gospod je čovjeku dao um i putokaz

da po neveri i stramputicama brodi.Njegova Ljubav , Milost  i Svjetlost

jedino je što trebamo kada nas boli.

Sve drugo je samo taština i ispraznost

koje nas u vatreni ponor guraju.

Komentariši