Došao joj je na vrata
















Neminovnost



 





Krhka ruža



 





Zelena tuga



 

 





Stari jedrenjak



Odio je pravo

ne oklijevajuči ni lijevo ni desno

došao joj na vrata

prosjak

likom oronulog jedrenjaka

za velikih zvizdana

sklonjen u prelijepoj sjeni

dubokog hlada dugo zvekir odjekuje

poznatim kricima vremena



izroni ljepota  mila

stegom uplakana

nevjesta nesuđena u udovičkoj bjelini

sa mirisom ljubičica u očima



za koricu hljeba zamoljena

dade mu novčić srebreni



vranu ga

hljeb je hljeb

novac kvari ljude



pogleda ga u oči

zadrhtaše joj usne

tako je gledao

tako je zborio

onaj sa nježnim rukama

što bez ljubavi disati nije mogao

a brane mu da joj se javi



ona se vrnu

donoseći posnu pogaču oblika srca



saplete se

o snove tužne

o poderane djevičanske halje

on je prihvati iako ne smije

izdajničko srce joj šapuće

moja si i ti to znaš



nije ga prepoznala

ni srca riječi oslušnula

pomisli

starac ludi

još uvijek ljepotu neku sanja





Komentariši