Djeca il mahalaši neki

Tamo neka djeca nestašna

svoje mahalske igre grade

djevojčice nježnim mame

dne ne žele iole da slute

šta ti mahalaši žele da rade.

Joj tamo neki mahalaši djevojčice zezaju

mamo brižne što svoje djevojčicu traži

mamice u očaj nije ih ni briga što bacaju

đardini znaju da u mahali ih teško naći

osjećaju šta će djevojčice male snaći.

Nehaju nikako ni briga mahalaše

možda su i nježni i fini i mili

ali mladost ih tjera da ono rade

možda još i preko nekolikjo puta

mladost ne zna da ljubav je skupa.

Nehaju više ni djevojčice mile

što im to neki mahalaši rade

to nešto i preko nelokiko puta

i nije ih briga što ih majke traže

samo se mole da ih što kasnije nađu.

Komentariši